Bærekraft

Jon Arne Langørgen AS skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet og i nært samarbeid med kundens ønsker. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste
gang.

Dette oppnår vi gjennom:

  • god planlegging
  • å gjøre jobben riktig første gang
  • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom:

  • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet.
  • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
  • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
  • å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:

  • å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
  • drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
  • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Om du har noen spørsmål om vårt miljøarbeid. Send oss en epost.

Klimaregnskap